สายด่วน : 061-3170248 / ที่อยู่ : 138 หมู่12 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110